Интенсив по ки-терапии 26.04

Начало интенсива в 7.00, окончание — в 10.30